Aktywność według podziału na dni

Ten wykres pokazuje dzienną aktywność Twojego profilu.

Pod uwagę brane są wszystkie posty znajdujące się w Twoim profilu.

Następnie narzędzie analizuje raz zlicza liczbę publikacji dla konkretnych dni tygodnia.

Oznacza to, że na wykresie podejrzeć możesz, w jakich dniach publikowałeś najczęściej.

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog