Chcę zmniejszyć swój plan, jak to zrobić?

Aby zmienić swój plan przejdź do Ustawień Profilu i wybierz opcję “Zmień”.

Po kliknięciu na ekranie pojawi się dodatkowy panel, w którym zdecydować możesz o tym, co chcesz zrobić ze swoim planem – podwyższyć lub obniżyć.

Obniżenie planu (downgrade) odbywa od razu.

Nadpłata wynikająca z obniżenia planu przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy (jest odejmowana od kolejnej płatności).

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog