Dodałem nowe zdjęcie, ale nie widzę jego hashtagów w Wydajność hashtagów, dlaczego?

Pamiętaj, aby dodawać Twoje hashtagi do zdjęcia nie później niż do 10-15 minut od publikacji zdjęcia.


Dane o zdjęciu (oraz dodanych hashtagach) są przez nas zbierane w pierwszych minutach po publikacji zdjęć.

Następnie narzędzie przechodzi do kolejnego etapu pracy nad Twoim zdjęciem – monitorowania pozycji dla już zgromadzonych znaczników.


Zmiany w hashtagach (lub dodawanie nowych) po czasie nie są uwzględniane.

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog