Jak sprawdzić listę unikalnych hashtagów w moim profilu?

Analiza unikalnych hashtagów znajduje się w zakładce Analiza profilu.

Unikalne hashtagi to te znaczniki, które wystąpiły przynajmniej jeden raz pod jedną z Twoich publikacji.

Unikalny hashtag jest liczony tylko jeden raz – w momencie pierwszego wystąpienia w profilu.

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog