Jak zmienić język w narzędziu?

W IQ hashtags możesz korzystać z narzędzia w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

W przyszłości narzędzie zostanie przetłumaczone na więcej języków.

Aby zmienić język narzędzia przejdź do Ustawień Profilu, a następnie wybierz w polu “Język” jedną z dostępnych opcji i zapisz ustawienie.

Następnie zapisz ustawienie.

Ze swojej strony rekomendujemy jednak używanie narzędzia w języku angielski.

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog