Kim są Aktywni użytkownicy w Analizie profilu?

Aktywni użytkownicy to osoby, które zareagowały na Twoje publikacje.

W tej zakładce sprawdzisz kto zostawił komentarz pod Twoimi postami.

Dowiesz się również czy wskazane osoby śledzą Twój profil.