Kim są Mass followers i dlaczego wpływają negatywnie wpływają na profil na Instagramie?

Masowi obserwatorzy to osoby, które śledzą powyżej 1 500 użytkowników na Instagramie.

Śledzą zbyt wiele treści, aby widzieć i reagować na wszystkie publikacje z profilów, które obserwują.

Ich obecność w Twoim profilu nie jest korzystna. 

Znacząco obniżają procentowe zaangażowanie w profilu, ponieważ zawyżają sztucznie liczbę obserwujących, a jednocześnie nie wspierają Twoich publikacji poprzez interakcję. 

Ich obecność nie wnosi żadnej wartości dla profilu, a czasami nawet jest odbierana negatywnie.

Podczas analizy profilu influencera liczba mass followersów w profilu oraz procentowe zaangażowanie jego odbiorców (stosunek liczby osób obserwujących influencera, którzy reagują na jego posty do całkowitej liczby obserwatorów) jest bardzo ważnym czynnikiem, który może zadecydować o tym, czy reklamodawca będzie chciał podjąć z nim współpracę.

Procent mass followers w Twoim profilu (lub profilu Influencera) sprawdzisz w zaprzyjaźnionym narzedziu SocialAuditor.io

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog