Polityka zwrotów i reklamacji

Subskrypcja oraz Okres testowy

Podstawowe pojęcia związane z modelem subskrypcyjnym oraz okresem testowym w IQ Hashtags:

 1. Rejestracja – następuje po wybraniu przycisku rejestracji na stronie IQ Hashtags i wymaga od Nowego użytkownika podania adresu mailowego i hasła oraz przeczytania i zaakceptowania Regulaminu serwisu, zawierającego warunki świadczenia oraz korzystania z usług.
 2. Rozpoczęcie korzystania z serwisu – rozpoczęcie Okresu testowego; logowanie do serwisu po rozpoczęciu płatnej Subskrypcji; logowanie do serwisu po autormatycznym Odnowieniu subskrypcji.
 3. Subskrypcja – model automatycznie odnawianej co miesiąc lub co rok licencji na użytkownanie oprogramowania. 
 4. Okres testowy – okres trwający 7 dni, podczas którego Nowy użytkownik może bezpłatnie przetestować wszystkie funkcje serwisu.
 5. Nowy użytkownik – osoba, która zarejestrowała nowe konto w serwisie i/lub nigdy nie korzystała z płatnej wersji serwisu.
 6. Klient – osoba, która aktualnie korzysta lub korzystała w przeszłości z płatnej wersji serwisu.
 7. Użytkownik – ogół użytkowników serwisu (Klient + Nowy użytkownik).
 8. Metoda płatności – metoda płatności, którą użytkownik wprowadza do narzędzia celem uregulowania należności za korzystanie z serwisu.
 9. Okres obowiązywania planu – opłacony z góry okres w narzędziu – miesiąc lub rok.
 10. Odnowienie (subskrypcji; automatyczne) – automatyczne odnowienie subskrycji na kolejny okres, zgodny z wybranym przez użytkownika planem (co miesiąc lub rok). Automatyczne odnowienia są zdefiniowane jako każda płatność za subskrypcję dokonana po opłacie za pierwszy miesiąc lub rok. 
 11. Przekształcenie w subskrypcję – przekształcenie okresu testowego w płaną subskrypcję.
 12. Anulowanie okresu testowego – zakończenie okresu testowego w Ustawieniach konta przez Nowego użytkownika, przed zakończeniem okresu testowego (nie później niż 7 dnia okresu testowego).
 13. Anulowanie subskrypcji – zakończenie subskrypcji w Ustawieniach konta przez Klienta, przed odnowieniem subskrypcji dla nowego okresu (nie później niż ostatniego dnia trwającego planu).
 14. Usunięcie konta – całkowite usunięcie konta oraz danych z serwisu.
 15. Regulamin serwisu regulamin świadczenia oraz korzystania z usług serwisu: Terms and Conditions.

Subskrypcja w IQ Hashtags poprzedzona jest Okresem testowym dostępnym wyłącznie dla Nowych użytkowników serwisu. 

Okres testowy – Nowy użytkownik

Okres testowy w IQ Hashtags trwa 7 dni, podczas których Nowi użytkownicy przetestować mogą plan STARTER, GROWTH, PRO lub ENTERPRISE.

Aby rozpocząć okres testowy w narzędziu, użytkownik musi:

 1. Zarejestrować konto w serwisie IQ Hashtags oraz zaakceptować Regulamin serwisu.
 2. Wybrać plan, którym jest zainteresowany – STARTER, GROWTH, PRO lub ENTERPRISE oraz Okres obowiązywania planu – min. miesiąc lub miesiąc.
 3. Wprowadzić Metodę płatności (karta kredytowa, Apple Pay, Google Pay).

Podczas Okresu testowego, który trwa 7 dni, użytkownik zdecydować może o kontynuowaniu wybranego planu w płatnej subksrypcji lub zrezygnować z kontunuowania planu w płatnej subskrypcji przed zakończeniem Okresu testowego.

 1. Jeśli Nowy użytkownik nie jest zdecydowany, aby skorzystać z płatnej wersji serwisu, zobowiązany jest do samodzielnego zakończenia swojego planu w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień Okresu testowego. Użytkownik może zakończyć swój plan w Ustawieniach swojego konta.
 2. W przypadku braku działania ze strony Użytkownika celem zakończenia Okresu testowego (użytkownik nie przerwał swojego planu w Ustawieniach konta przed zakończeniem ostatniego dnia Okresu testowego), Okres testowy automatycznie przekształca się w płatną Subskrypcję, za którą pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem i wartością planu, jaki został wybrany przez Użytkownika przy rozpoczęciu Okresu testowego w platformie. Informacja ta dostępna jest dla Użytkownika zarówno w procesie konfigurowania Okresu testowego, jak i w Regulaminie serwisu, który zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować podczas Rejestracji konta oraz w Ustawieniach konta użytkownika.
 3. Podczas trwania Okresu testowego Użytkownik może edytować swój plan, jeśli chciałby skorzystać z niższego lub wyższego planu niż ten, który wybrał podczas Rejestracji. Więcej o tym, jak zmienić plan podczas trawania Okresu testowego przeczytasz tutaj: Can I change to a different IQ Hashtags plan during the 7-Day Free Trial?
 4. Rozpoczęcie Okresu testowego nie zobowiązuje Użytkownika do rozpoczęcia płatnej Subskrypcji, jednak Użytkownik, który nie chce rozpocząć Subskrypcji, zobowiązowany jest do zrezygnowania z planu przed zakończeniem 7-dniowego Okresu testowego w Ustawieniach swojego konta. Brak działania (rezygnacji z planu) przed zakończeniem Okresu testowego jednoznazny jest z chęcią rozpoczęcia płatnej Subskrypcji w narzędziu.

Użytkownicy, którzy w przeszłości korzystali z płatnej wersji serwisu, po wybraniu planu oraz wprowadzeniu Metody płatności, nie mogą skorzystać z Okresu testowego i automatycznie rozpoczynają płatną Subskrypcję.

Subskrypcja – Klient

Subskrypcja w IQ Hashtags ma dwie formy: miesięczną oraz roczną.

 1. Miesięczne Subksrypcje Odnawiane są automatycznie co miesiąc, do czasu zakończenia planu przez Użytkownika.
 2. Roczne Subskrypcje Odnawiane są automatycznie co rok, do czasu zakończenia planu przez Użytkownika. W przypadku wybrania Rocznej Subskrypcji, Użytkownik otrzymuje rabat lojalnościowy zgodny z rabatem widocznym w Cenniku dla okresów rocznych, który pozwala mu na korzystanie z narzędzia w niższej cenie, niż gdyby odnawiał plan regularnie co miesiąc. Opłata za roczną Subskrypcję pobierana jest z góry za cały okres.

Subskrypcja w IQ Hashtags jest Odnawiana automatycznie zgodnie z wybranym przez użytkownika planem i pozwala na korzystanie przez określony czas (miesiąc lub rok) z płatnych rozwiązań narzędzia. 

Subskrypcję można w każdym momencie przerwać w Ustawieniach konta.

 1. Jeśli Klient nie jest zdecydowany, aby kontynuować korzystanie z płatnej wersji serwisu, zobowiązany jest do samodzielnego zakończenia swojego planu w Ustawieniach swojego konta. Przerwanie Subskrypcji musi nastąpić przed automatycznym Odnowieniem się planu na kolejny okres. Datę oraz godzinę Odnowienia Subskrypcji Użytkownik sprawdzić może w każdym momencie w Ustawieniach swojego konta w sekcji Subskrypcja
 2. W przypadku przerwania Subskrypcji przez Użytkownika, Subskrypcja nie będzie Odnawiania w kolejnym okresie, a dane przestaną być kolekcjonowane oraz dostępne dla Użytkownika w dniu zakończenia ostatniego płatnego okresu w narzędziu.
 3. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika aktywnej Subskrypcji, plan jest Odnawiany automatycznie zgodnie z posiadanym planem oraz okresem jego Odnawiania. Informacja ta dostępna jest dla Użytkownika zarówno w procesie konfigurowania Okresu testowego, jak i w Regulaminie serwisu, który zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować podczas Rejestracji konta oraz w Ustawieniach konta użytkownika.

Okres testowy i Subskrypcja – zawartość planu

Podczas Okresu testowego Nowy użytkownik może przez 7 dni bezpłatnie przetestować płatne rozwiązania IQ Hashtags oraz analizować dane swojego konta, odpowiadające zawrotości planów Klientów posiadających płatne Subskrypcje.

Na plany płatne w IQ Hashtags składają się rozwiązania zawarte w Cenniku, do których zaliczamy narzędzia:

 1. Szukaj hashtagów
 2. Wydajność hashtagów
 3. Kolekcje hashtagów
 4. Analiza profilu
 5. Analiza reelsów
 6. Zbanowane hashtagi

Podczas Okresu testowego Użytkownik NIE może skorzystać z indywidualnego audytu, który dostępny jest dla płatnych Subskrypcji/Klientów posiadających aktywną, płatną Subksrypcję w planie PRO lub ENTERPRISE.

Zarówno o kończącym się Okresie testowym oraz zbliżającej dacie Odnowienia Subskrypcji nie jest wysyłana notyfikacja mailowa.

Usuwanie konta w IQ Hashtags

Każdy Użytkownik może zgłosić chęć Usunięcia konta oraz danych z serwisu mailowo support@iqhashtags.com bądź za pośrednictwem czatu (usługa dostępna widocznie dla Klientów narzędzia, czyli osób posiadających aktywną, płatną Subskrypcję w IQ Hashtags).

W treści zgłoszenia powinien zamieścić niezbędne informacje takie jak adres mailowy zarejestrowanego konta, a jeśli nie ma pewności, z jakiego adresu mailowego korzysta, powinien załączyć profile Instagram, które analizuje w swoim koncie, aby ułatwić weryfikację oraz odnalezienie jego konta w systemie.

Przed usunięciem konta Użytkownicy posiadający aktywny Okres testowy lub aktywną, płatną Subskrypcję, zobowiązani są do jej zamknięcia w Ustawieniach swojego konta. 

Usunięcie konta z niezamkniętą, aktywną Subskrypcją bądź Okresem testowym nie jest możliwe.

Usunięcie konta w trakcie trwania opłaconego z góry okresu za Subskrypcję nie jest jednoznacze ze zwrotem środków za niewykorzystany czas przez Użytkownika

Warunki zwrotów oraz reklamacji

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem serwisu zawierającym warunki zwrotów oraz reklamacji podczas Rejestracji konta w serwisie.

Oznaczenie pola “Akceptuję regulamin i politykę prywatności” jest jednoznaczne z deklaracją, że Użytkownik przeczytał Regulamin serwisu i zgadza się przestrzegać zawartych w nim zapisów, w tym poniższych, dotyczących zwrotów oraz reklamacji.

Aby zgłosić prośbę o zwrot Użytkownik powinien skontaktować się z serwisem mailowo support@iqhashtags.com lub na czacie oraz podać niezbędne informacje dotyczące swojego konta i subskrypcji, a także powodów, dla których oczekuje zwrotu pieniędzy.

Miesięczne subskrypcje – zwroty

Zwrotowi nie podlegają miesięczne automatyczne Odnowienia Subskrypcji, które nie zostały przerwane z winy Użytkownika w trakcie trwania aktywnej, płatnej Subskrypcji.  

Automatyczne Odnowienia są zdefiniowane jako każda płatność za Subskrypcję dokonana po opłacie za pierwszy miesiąc lub rok.

Okres testowy – zwroty

Jedynym wyjątkiem od zwrotów za Miesięczne Subskrypcje jest Okres testowy.

Jeśli po Okresie testowym Użytkownik rozpoczął miesięczną, płatną Subskrypcję, a a następnie zgłosił prośbę o zwrot maksymalnie do 3 dni od pobrania płatności z jego konta, zwrot zostanie zaakceptowany.

Zgłoszenia powyżej 3 dni nie będą rozpatrywane poza wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. 

W przypadku Rocznej Subksrypcji rozpoczętej po Okresie testowym, warunki zwrotu są tożsame dla warunków zwrotu dla Rocznych Subskrypcji dla pozostałych Klientów, o których przeczytasz niżej.

Roczne subskrypcje – zwroty

Oferujemy pełny zwrot pieniędzy za roczny abonament dla zgłoszeń przesłanych do nas nie później niż do 3 dni od daty płatności i wystawienia automatycznej faktury w przypadku automatycznych Odnowień Subskrypcji jak i rozpoczęcia nowej Subskrypcji po zakończonym Okresie testowym.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w terminie dalszym niż 3 dni od płatności, ale zawierających się maksymalnie w 14 dniach od pobrania opłaty, oferujemy częściowy zwrot pieniędzy za pozostałe, niewykorzystane miesiące Subskrypcji.

Kwota zwrotu częściowego wyliczana jest według wzrou: pobrana kwota za roczny abonament z rabatem lojalnościwoym – miesięczna wartość planu bez rabatu = kwota do zwrotu.

Pozostałe sytuacje

Jeśli napotkałeś na problemy techniczne podczas korzystania z IQ Hashtags, możesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy. 

Prawo do zwrotu oraz kwota będą ustalane indywidualnie po weryfikacji zgłoszenia. 

Prosimy o wiadomość z opisem problemu (support@iqhashtags.com lub na czacie), a my podejmiemy odpowiednie działania.

Zwrotowi nie podlegają sytuacje określone poniżej:

 1. Problemy wynikające z przerwy w działaniu META (Instagram), mogącej wpływać na pobieranie danych konta Użytkownika.
 2. Problemy wynikające z działań użytkownika, mogących uniemożlwić pobieranie danych oraz korzystanie z narzędzia (m.in. wyłączenie autoryzacji profilu za pośrednictwem Facebooka; usunięcie powiązania profilu Instagram ze stroną Facebooka; wyłaczeniem konta profesjonalnego w profilu Instagram itp.).
 3. Przedawnione zgłoszenia, czyli zgłoszenia przekraczające określony Regulaminowo czas, w którym możemy zaakceptować Twoje roszczenia (wróć do części Miesięczne Subskrypcje oraz Roczne Subskrypcje, aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami).
 4. Inne sytuacje nieopisane w Regulaminie, które nie są zależne od serwisu, m.in. przerwa w działaniu serwerów (zewnętrzny dostawca).

Weryfikacja zgłoszeń oraz noty prawne

Każda sytuacja sporna w związku z reklamacją oraz zwrotami rozpatrywana indywidualnie podklega każdorazowo werfyikacji przez Support na bazie:

 1. Regulamin serwisu oraz zgodność roszczeń względem zawartych zaspisów. 
 2. Treść wiadomości Użytkownika.
 3. Logi konta Użytkownika w serwisie oraz zapis jego aktywności.
 4. Logi systemów płatności dla danego Użytkownika, z których korzysta IQ Hahstags – Stripe, Chargebee.

Logi konta Użytkownika zawierają dokładne informacje o datach i godzinach każdego logowania, odwiedzonych zakładkach narzędzia, użytych przyciskach oraz rozpoczętych i niedokończonych procesach, z uwzględnieniem procesu zamykania Subskrypcji.

Warunki zwrotów regolowane są na podstawie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz poza granicami UE: 

 1. Global refunds policy: „(…) digital products can’t usually be returned, as they are downloadable, licensed, or accessed on a subscription basis.”
 2. European law and refunds policy: „online digital content, if you have already started downloading or streaming it and you agreed that you would lose your right of withdrawal by starting the performance”.

Zakupione produkty cyfrowe oparte na Subskrypcyjnym modelu rozliczeń nie podlegają prawu zwrotu do 14 dni.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest jednoznaczne z wykorzystaniem zakupionego produktu.

Podczas rozwiązywania sporów pod uwagę nie są brane indywidualne zapisy prawne kraju Użytkownika.

Faktury oraz potwierdzenia płatności

Nie wystawiamy faktur ręcznie na życzenie Klienta.

Faktury w IQ Hashtags wystawiane są automatycznie na bazie wprowadzonych w narzędziu danych firmy Klienta

Wprowadzenie danych na potrzeby wystawienia faktury jest obowiązkowe dla osób, które chcą otrzymać fakturę za swój zakup.

W przypadku Nowych użytkowników rozpoczynających Okres testowy w narzędziu, Użytkownik zobowiązany jest do uzupełniania danych wymaganych do wystawiania faktury w terminie do 7 dni od rozpoczęcia Okresu testowego w Ustawieniach swojego konta w części Subskrypcja.

Osoby, których Okres testowy nie obowiązuje (korzystały z płatnych planów w przeszłości i/lu odnawiają Subskrypcję), zobowiązane są one do wypełnienia danych od razu w procesie dokonywania płatności za Subskrypcję

Klienci, którzy nie wprowadzili danych swoich firmy w wyznaczonym terminie, otrzymają automatyczną fakturę w narzędziu bez uwzględnienia danych ich firmy.

Faktura automatyczna jest jednocześnie potwierdzeniem zakupu w narzędziu i nie jest wymagane żadne inne potwierdzenie.

Pozostałe sytuacje rozpatrywane będą indywidualnie, po zgłoszeniu na adres mailowy support@iqhashtags.com, przy spełnieniu warunku, że czas od wykonania płatności do momentu zgłoszenia nie przekroczył 1 miesiąca.

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog