Aktywność według podziału na godziny

Ten wykres pokazuje godzinową aktywność Twojego profilu.

Pod uwagę brane są wszystkie posty znajdujące się w Twoim profilu.

Następnie narzędzie analizuje raz zlicza liczbę publikacji dla konkretnych godzin.

Oznacza to, że na wykresie podejrzeć możesz, o jakich godzinach publikowałeś najczęściej.

Latest News & Updates

Discy Latest Articles

Polityka zwrotów i reklamacji

 

Explore Our Blog